De surrogaat Pruissische paal die het eigenlijke drielandenpunt aangeeft.
De originele Pruissische 193 flankeert nu de Belgisch-Nederlandse paal 1.
<<   X   >>
De surrogaat Pruissische paal die het eigenlijke drielandenpunt aangeeft.<br>
  De originele Pruissische 193 flankeert nu de Belgisch-Nederlandse paal 1.