Weer afgedaald om over een afwateringsgracht te springen.
<<   X   >>
Weer afgedaald om over een afwateringsgracht  te springen.