<<   X   >>

 
Ergens op dit dichtbegroeide strookje langs de Maas moest GP 107b zich bevinden. Dit pad werd, afgezien van een enkele grenspaalspeurder, uitsluitend door Gallowayrunderen bewandeld. Wij hebben ons helaas onverrichterzake door de brandnetels geworsteld. De GP 107b zal tot de winter moeten wachten.
Ergens op dit dichtbegroeide strookje langs de Maas moest GP 107b zich bevinden. Dit pad werd, afgezien van een enkele grenspaalspeurder, uitsluitend door Gallowayrunderen bewandeld. Wij hebben ons helaas onverrichterzake door de brandnetels geworsteld. De GP 107b zal tot de winter moeten wachten.