Langs de Nieuwstraat van Kerkrade en verder: GS 228-236.
De Nieuwstraat afgelopen en doorgelopen langs de Worm.
GS 230, 231 en 232 zijn verwijderd, daarvoor in de plaats staan een paar alternatieve grensmarkeringen.
Gs 228 Gs 229 Gs 233 Gs 234 Gs 235 Gs 236 Gs 234A Gs 232C Kunstgrens Richel