Door veld, bos en langs de Worm: GS 237 + GS 238A.
Verder gelopen langs de grens zoals op onze kaart aangegeven.
Na het paar GS 238A opgespoord te hebben hebben wij de Worm een paar kilometer vruchteloos afgestruind aan beide kanten. Niets gevonden!
Bij nazicht van mijn grenspalendocumentatie ontdekt waarom: Langs het stuk grens dat door de Worm gevormd wordt staan alleen aan het begin, GS 238A, en aan het meest noordelijke punt ( GS 239 ) gedocumenteerde palen.
De laatste palen hebben wij bij lange na niet bereikt, deze staan pas op het punt waar de grens naar het Westen draait.
GS 236 GS 237 GS 238A d GS 238A n Wormbrug