Hohenbusch en langs de Heringsbosch tot bij Gangelt. Grenspalen 260-269f.
Grenspaal 260 ligt aan de Waubacherweg begraven onder een aarden wal bij een voormalige zandafgraving.
Van hieruit is paal 261 te vinden door de bosrand te volgen in noordoostelijke richting totaan een droge slootbedding.
Grenspaal 262 is vanuit de andere kant via grenspaal 263, aan de Heringsbosch, te vinden door een stukje tussen een akker en een bos naar het zuidoosten te lopen.
De palen 263 tot 267 staan langs de Heringsbosch.
268 en 269 zijn een kleine uitdaging om te vinden.
En 269e en 269f staan langs een stuk fietspad dat hier de grens vormt.

Gp 260 Gp 261 Gp 262 Gp 263 Gp 263B Gp 263D Gp 264 Gp 264A Gp 264B Gp 265 Gp 265B Gp 266 Gp 267 Gp 268 Gp 269E Gp 269 Gp 269F