De, al dan niet begraven, Avantis-palen: GS 210 - 223.
Een gigantisch opgezet maar klein uitgevallen industrieterrein dat de grens hier overspant is er de oorzaak van dat diverse grenspalen letterlijk het onderspit hebben moeten delven.

Aan de Noordkant zijn de palen voor het merendeel intakt, maar moeilijk te bereiken. Wij hebben diverse schrikdraadversperringen moet overwinnen om de palen van dichtbij vast te leggen.
In dit gebied lijkt het dat elke zich zelf respecterende burger een eigen paard moet bezitten.

GP212 GP 211 GP 213 GP 214 Akense Adelaar GP217B GP218 GP219 GP220 GP221b GP221c GP223 GP224 GP225a GP226c